Agenda Algemene Ledenvergadering

 

  

v.v. Friese Boys

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Leden en Donateurs

Maandag 30 november 2015 aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening, welkom (presentielijst invullen a.u.b.)
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen ledenvergadering 2 december 2014
 4. Algemeen jaarverslag
 5. Mededelingen m.b.t. realisaties en plannen
 6. Werving vrijwilligers voor terreinwerk, onderhoud en kassadienst
 7. Bestuursverkiezing:  3 aftredende bestuursleden (Jac. de Vries, Gosse Beerda, Sas vd Velde). Grietje Boltjes heeft op verzoek van het bestuur toegezegd aan te willen blijven. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Iedereen die zich beschikbaar stelt voor een bestuursfunctie dient zich vóór aanvang van de vergadering te melden bij het bestuur.
 1. Pauze met verloting
 1. Voorlichting m.b.t. de verbouwing
 2. Supportersvereniging
 3. Club van 100
 4. Financiën en begroting:
 • toelichting op het jaarverslag door penningmeester Jan Kempenaar
 • verslag kascommissie
 • vaststelling begroting en contributies
 • benoeming nieuw kascommissielid
 1. Huldiging diverse personen
 2. WVTTK / Rondvraag
 3. Sluiting

 

Hoofdsponsor
Mient Mulder
 • Barkmeijer
 • Boorsma van der Sluis
 • Muta Sport
Wijzigingen en afgelastingen
 • Onder het kopje programma staan de wedstrijden van de maanden november tot 1 januari 2024
 • Spelregels alle categorieën zijn te vinden onder kopje Programma.
Webshop
Webshop Friese Boys