Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die geschoold is als hulpverlener en onafhankelijk fungeert. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een ieder die behoefte voelt om privacy gevoelige onderwerpen te bespreken. Hierbij kun je denken aan geschillen, pesten, kindermishandeling, verwaarlozing, agressie, middelmisbruik, intimidatie of zorgen in de breedste zin van het woord.

De vertrouwenspersoon houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dit betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld en niet wordt verstrekt aan wie dan ook.

 

Vertrouwenscontactpersonen bij de KNVB en Vertrouwenspunt Sport bij NOC-NSF

Friese Boys maakt een professionele stap met het inschakelen van KNVB en NOC-NSF. Bij deze instanties zijn gekwalificeerde vertrouwenspersonen beschikbaar waar slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, eventueel met zijn of haar ouders, terecht kunnen.

Mochten er gevallen zijn van grensoverschrijdend gedrag dan raden wij aan om allereerst te praten met de leider(s) van het team. Komt u er niet uit of heeft u geen vertrouwen in de leider(s) of vindt u het moeilijk om hen aan te spreken, dan kunt u terecht bij het jeugdbestuur of het hoofdbestuur.

De contactgegevens staan op de website, www.frieseboys.nl, maar u kunt onze bestuurders ook persoonlijk aanspreken. Met de leider(s) en/of bestuursleden kan een traject worden afgesproken voor oplossen van het probleem of de problemen.

Het kan voorkomen dat het voorval, of de voorvallen dermate ernstig is of zijn, dat dit niet binnen de vereniging is op te lossen. U kunt dan, eventueel samen met iemand van Friese Boys, contact opnemen met Vertrouwenscontactpersonen bij de KNVB of het Vertrouwenspunt Sport van NOC-NSF. De hierna volgende tekst met alle contactgegevens is ook te vinden op website van NOC-NSF: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport. Aan het contact met KNVB of NOC-NSF zijn geen kosten verbonden.

KNVB

De vertrouwenscontactpersoon van de KNVB is te bereiken via de volgende pagina:

https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vertrouwenspersonen

Ook kunt u bellen: 0343-499182 of e-mailen: vcp@knvb.nl

NOC-NSF:

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC-NSF.

Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

Telefoon: 0900-202 55 90

WhatsApp: 06-53646928

E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Hoofdsponsor
Mient Mulder
  • Barkmeijer
  • Boorsma van der Sluis
  • Muta Sport
Wijzigingen en afgelastingen
  • Onder het kopje programma staan de wedstrijden van de maanden november tot 1 januari 2024
  • Spelregels alle categorieën zijn te vinden onder kopje Programma.
Webshop
Webshop Friese Boys