Bestuurskandidaten

Verkiezing nieuwe bestuursleden.

Voor de opvolging van vertrekkende bestuursleden kan ieder lid zich kandidaat stellen. Aanmelding kan bij het bestuur tot aan het begin van de ledenvergadering 30 november 2015, 20:00 uur.

De volgende personen hebben zich inmiddels kandidaat gesteld om zitting te nemen in het bestuur: Jan Kempenaar, Siebren de Boer en Mient Mulder.

Wilt u zich ook kandidaat stellen dan kunt u zich persoonlijk wenden tot één der bestuursleden. U kunt zich ook per e-mail aanmelden: info@frieseboys.nl.

Namens het bestuur van Friese Boys

Ben Noorlander (secretaris)

Hoofdsponsor
Mient Mulder
  • Barkmeijer
  • Boorsma van der Sluis
  • Muta Sport
Wijzigingen en afgelastingen
  • Onder het kopje programma staan de wedstrijden van de maanden november tot 1 januari 2024
  • Spelregels alle categorieën zijn te vinden onder kopje Programma.
Webshop
Webshop Friese Boys