Reglement Schijt je Rijk

Inleiding

 • Op zaterdagavond 1 Juli 2023 om 18.00 uur wordt er een koe losgelaten op het B-veld van Friese Boys; zodra de koe op het veld staat, is de wedstrijd begonnen.
 • Het veld wordt opgedeeld in achthonderd (800) kavels.
 • Iedereen kan een kavel d.m.v. een lot kopen, de prijs van een lot is €5 euro.
 • Op de kavel waar de koe als eerste een koeienvlaai legt, zal de hoofdprijs vallen.
 • Alle omringende kavels winnen ook een prijs.
 • De organisatie zal een persoon (of personen) aanwijzen die toezicht houdt op het verloop van de Schijt-je-rijk wedstrijd (hierna te noemen ‘toezichthouder’).

Prijzen

 • 1e prijs: € 500,-
 • 2e prijs: € 250,-
 • 3e prijs: €150,-

Verkoop en aanduiding van de kavels

 • Iedereen kan kavels kopen via loten die zowel verkocht worden door leden van Friese Boys als achter de bar in de kantine.
 • De lotenverkoop zal starten op 31 mei 2023.
 • Het sluitingsmoment van de loten verkoop is op 24 juni 2023.
 • Indien niet alle loten zijn verkocht op 24 juni 2023, zal het aantal kavels op het veld gelijk worden aan het aantal verkochte loten.
 • Elk lot (nummer 1 t/m 800) zal door middel van loting gekoppeld worden aan een kavelnummer.
 • De koppeling van de loten aan een kavel zal plaats vinden in week 26 in de kantine van Friese Boys.

Plaatsbepaling koeienvlaai

 • Het veld is digitaal gefotografeerd. Op deze foto zijn de 800 kavels te zien.
 • Op de plaats waar de koe als eerste haar vlaai neerlegt, wordt een vlag (o.i.d.) in de grond gestoken.
 • Vervolgens worden de coördinaten van de plaats van de vlag bepaald door middel van GPS. De exacte locatie van de vlaai zal nu oplichten op de digitale foto van het veld.
 • Er wordt bepaald binnen welk kavel de coördinaten vallen.
 • Dit zal worden gedaan door de toezichthouder.

De koeienvlaai

 • Kleine behoeftes tellen niet mee, enkel wanneer er een koeienvlaai ligt, hebben we een winnaar van de hoofdprijs.
 • Enkel de toezichthouder(s) en de eigenaar van de koe mogen het speelveld betreden, dit aangezien de koe niet gestoord mag worden.
 • Als de toezichthouder de vlaai niet goedkeurt, (dit gaat op zicht en niet op geur) gaat de wedstrijd gewoon door.

Wat mag NIET als de koe op het veld is, totdat de koe haar vlaai gelegd heeft?

 • Buiten de toezichthouder(s) en de eigenaar van de koe mag er niemand het veld betreden.
 • Schrikbewegingen naar de koe zijn niet toegestaan.
 • Er mag niet op de afrastering van het veld geslagen en/of geschopt worden.
 • De koe mag niet gelokt worden.
 • Er mag niets naar de koe op het veld geworpen worden.
 • De organisatie beslist bij een situatie waar dit reglement NIETin heeft voorzien. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Indien u door overtreding van het reglement gediskwalificeerd wordt, zal uw kavel in het bezit komen van Friese Boys.

Wanneer is de prijsuitreiking?

 • De prijsuitreiking zal spoedig na de wedstrijd “Schijt Je Rijk” plaats vinden in de kantine of het terrein van Friese Boys.
 • Mocht een winnaar van een prijs om welke reden dan ook niet aanwezig zijn, dan wordt de prijs op een nader te bepalen moment uitgereikt.
 • De winnende kavelnummers met bijbehorend lotnummer worden bekend gemaakt in de kantine of op het terrein van Friese Boys en op de website van de voetbalvereniging (www.frieseboys.nl).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ten allen tijden contact opnemen via het mailadres jelmer15@hotmail.com

Wij als organisatoren van “Schijt-je-rijk’’ wensen u namens de Friese Boys Jubileumcommissie veel succes!

Hoofdsponsor
Mient Mulder
 • Barkmeijer
 • Boorsma van der Sluis
 • Muta Sport
Wijzigingen en afgelastingen
 • Onder het kopje programma staan de wedstrijden van de maanden november tot 1 januari 2024
 • Spelregels alle categorieën zijn te vinden onder kopje Programma.
Webshop
Webshop Friese Boys