Renovatie accommodatie Friese Boys

Renovatie kleedkamers

Twee van de zes kleedkamers zijn gerenoveerd. Deze kleedkamers zijn ruim 30 jaar geleden gerealiseerd tijdens de bouw van de huidige kantine. De kleedkamers zijn eerst volledig gestript, daarna opnieuw betegeld en voorzien van een nieuwe vloer. Ook het plafond is vernieuwd. Daarnaast zijn nieuwe banken en scheidingwanden geplaatst. De verlichting is aangepast en bestaat nu uit LED-lampen in combinatie met bewegingssensoren. Met ingang van het seizoen 2016-2017 kunnen deze kleedkamers weer volop worden gebruikt.

Zonnepanelen

Na afschaffing van de compensatie Ecotax is een nieuwe subsidieregeling van kracht geworden. Voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen kan 30% subsidie ontvangen worden op de aanschaf van materialen. In 2016 is subsidie aangevraagd voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de kleedkamers. Na de subsidietoezegging zijn in totaal 64 zonnepanelen geplaatst op de kleedkamers van Friese Boys. Met de plaatsing van  de panelen hoopt Friese Boys 80% van zijn eigen elektriciteitsverbruik op te kunnen wekken. Sinds de plaatsing is er al 1.500 Kwh opgewekt door de panelen. Om de zonnepanelen verantwoord aan te kunnen sluiten is ook de meterkast vernieuwd.

Tribune

Op de bestaande tribune waren enkele vakken voorzien van houten balkjes wat het zitcomfort al flink verbeterde ten opzichte van de betonnen vloeren. Het was echter een grote wens om het zitcomfort nog verder te verbeteren door de plaatsing van tribune stoelen. In de vakantieperiode zijn op de tribune 60 stoeltjes geplaatst in de kleuren van Friese Boys. Wij hopen dat er veel gebruik van deze stoeltjes zal worden gemaakt zodat de toeschouwers op hun gemak van de voetbalwedstrijden kunnen genieten.

Overkapping

Begin 2016 is de overkapping van het terras geplaatst. Na aanleg van nieuwe waterafvoeren en het opnieuw betegelen van het terras is een plaats ontstaan waar de rokers overdekt van hun sigaret kunnen genieten. De interne rookruimte zal na afronding van de verbouwing worden gebruikt als vergader en opslagruimte. Ook is het terras een mooie plaats voor het publiek om de wedstrijden te volgen.

Nog te realiseren:

Vervangen bankjes in kleedkamers.

In 4 kleedkamers zijn nu nog losstaande bankjes aanwezig. De bakjes kunnen met een ketting vast aan de muur worden vastgezet, maar dit is niet altijd het geval en dit kan tot gevaarlijke situaties leiden waardoor letsel kan ontstaan. Om dit in de toekomst te voorkomen worden beugels aan de muur bevestigd waarop balkjes worden bevestigd. Dit voorkomt omvallen en betekent ook voor het schoonmaken een flinke verbetering.

Toiletgroep

De toiletgroep in de kantine wordt vernieuwd. Niet alleen wordt de indeling aangepast maar ook wordt er bij de vernieuwing een invalidentoilet gerealiseerd. Hierdoor kan de accommodatie ook in de toekomst plaats bieden aan (sport) activiteiten die zijn gericht op minder validen. Voor de realisatie van het invalidentoilet is subsidie ontvangen van de  Zwaluwen Jeugd Actie.

Vervangen keuken en aanpassen bergruimte

De keuken en de daaraan gekoppelde bergruimte met de koelcel en opslag ruimte zal worden opgeknapt. De koelcel wordt vervangen en de nu aanwezige keuken zal worden vervangen door een up to date keuken . Ook zullen de vloer, plafonds en verlichting worden vernieuwd. De aanpassing van de keuken en bergruimte zal zodanig vorm worden gegeven dat aangesloten kan worden bij de renovatie van het kantinegedeelte.

Aanpassen/renoveren kantine en nieuw meubilair

Als laatste zal de kantine onder handen worden genomen. De nu aanwezige bar en de verbinding met de keuken zullen worden aangepast. Plafond en verlichting worden aangepast en de vloer zal worden gerenoveerd zodat er weer een egaal oppervlak ontstaat. Ook zullen de aanwezige radiatoren worden vervangen.

De renovatie wordt deels gefinancierd door bijdragen van de Provincie Friesland in het kader van de regeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân en een bijdrage vanuit Fonds Coöperatief Dividend Rabobank.

Hoofdsponsor
Mient Mulder
  • Barkmeijer
  • Boorsma van der Sluis
  • Muta Sport
Wijzigingen en afgelastingen
  • Onder het kopje programma staan de wedstrijden van de maanden november tot 1 januari 2024
  • Spelregels alle categorieën zijn te vinden onder kopje Programma.
Webshop
Webshop Friese Boys