Trainen jeugd weer toegestaan vanaf 29 april

Het kabinet heeft op 21 april jl. besloten om de maatregelen voor kinderen en sport te versoepelen. Kinderen en jongeren krijgen vanaf woensdag 29 april a.s. meer ruimte voor georganiseerde buitensport en-spel. Officiële wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze maatregelen de nodige vragen oproepen en een beroep doen op het improviserend vermogen van uw vereniging. Daarom hieronder op een rijtje wat de nieuwe maatregelen voor uw sportvereniging  precies betekenen en daarbij nog wat aanvullende informatie.

Maatregelen kinderen tot en met 12 jaar

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn nog steeds niet toegestaan. Ook mogen er geen ouders langs de lijn staan. Douchen op de sportclub mag niet; wie wil douchen, doet dit thuis. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen: blijf thuis.

Maatregelen jongeren van 13 tot en met 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Jongeren moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn niet toegestaan. Sport Fryslân gaat sportverenigingen de komende tijd informeren over de meest recente ontwikkelingen en geeft inspirerende tips  om jongeren op 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen laten sporten.

Ook hier geldt dat er geen ouders langs de kant mogen staan en dat er thuis moet worden gedoucht. En net als voor iedereen geldt ook voor jongeren: blijf thuis bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid.

Sportverenigingen

Als sportvereniging mag u dus vanaf 29 april weer georganiseerde (en onder begeleiding) sportactiviteiten in de buitenlucht organiseren en de gemeente zal vanaf deze datum de sportvelden ook weer openstellen. Wanneer uw vereniging weer activiteiten gaat organiseren moet u bovengenoemde maatregelen in acht nemen. Daarnaast moet u zich houden aan de noodverordening van de veiligheidsregio Fryslân (https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/media/4463/02042020-definitieve-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-fryslan-v20.pdf).  Vanuit de gemeente zal hier ook op worden gecontroleerd.

Ten slotte

Wij hopen dat uw vereniging binnenkort weer activiteiten kan organiseren en dat kinderen en jongeren weer lekker buiten kunnen sporten. Wij vragen u om hierbij ook na te denken over kinderen en jongeren die niet lid zijn van uw vereniging. Het kabinet heeft voor deze laatste groep nadrukkelijk aandacht gevraagd. Zodra er nadere richtlijnen of protocollen vanuit het rijk komen zullen wij deze met u delen. Naar verwachting wordt de huidige noodverordening van de veiligheidsregio Fryslân komende dinsdag  aangepast aan de versoepelde regels zoals aangekondigd door het kabinet. Dat zal gebeuren n.a.v. een zogenaamd aanwijzingsbesluit van het ministerie van VWS waarin meer gedetailleerdere voorschriften zullen staan voor wat betreft sportactiviteiten. Uiteraard zullen wij u dan zo spoedig mogelijk hierover informeren.

 

Hoofdsponsor
Mient Mulder
  • Barkmeijer
  • Boorsma van der Sluis
  • Muta Sport
Wijzigingen en afgelastingen
  • Onder het kopje programma staan de wedstrijden van de maanden november tot 1 januari 2024
  • Spelregels alle categorieën zijn te vinden onder kopje Programma.
Webshop
Webshop Friese Boys