Verslag familiedag 2019

Jumbo Kollum familiedag bij V.V. Friese Boys

KOLLUMERZWAAG- Op een winderig Sportpark ´De Saedkampe´ werd de Jumbo Kollum familiedag van de plaatselijke trots VV Friese Boys gehouden, ondanks enkele buitjes was het zeer geslaagde dag.

Initiatiefnemers Jan Top en Hielke de Graaf (met op de achtergrond Hendrik Leegstra, Bauke Haarsma, Laurens Komrij en Jan Spoelstra) hadden het met ongeveer 40 vrijwilligers prima voor elkaar. Ook de kantine onder leiding van Johannes Hoekstra was prima geregeld, de jeugd kon onbeperkt ranja drinken.

Na de definitieve inschrijving tot 9.00 uur was er een gezellig ontbijt dat werd aangeboden door de Gebroeders Spoelstra Schilders uit Kollumerzwaag.

Na het ontbijt werd er gespeeld in 5 categorieën JO9-2/JO7/kabouters, JO11-1/JO11-2/JO9-1, JO13/JO12, MO13-1/MO13-2, JO17/JO14. Ongeveer 120 kinderen speelden minimaal 4 wedstrijden van 10 minuten en waren ingedeeld in een vast team. Start was 9.45 uur. Ongeveer 11.45 uur was het toernooi afgelopen voor de jeugd. Alle deelnemers kregen een gouden medaille uit handen van Meester Jappie de Vries en Hylke Boersma. De nummers 1 kregen van Erik Visser een iets grotere gouden medaille. Het motto is dat iedereen een winnaar is op deze familiedag. Extran drinken en een ijsco werd geregeld door Tjitze v/d Land Sr. en uitgedeeld door Wietze Boorsma en Pier Kempenaar. Er was voldoende te beleven deze dag met een draaimolen, suikerspin, opblaasbaar dartbord, helaas ging het sjoelen niet door en ook het buikglijden werd afgelast. Foto’s werden gemaakt deze dag door Sake Beerstra en Erik Visser(RTVNOF). EHBO werd door Charles Scheveers waargenomen en gelukkig waren er weinig tot geen blessures deze dag.

S´middags was er een 5 tegen 5 voetbaltoernooi voor de recreanten en 8 tegen 8 toernooi voor de spelers uit de seniorenteams en JO19. Het aantal deelnemers waren 58 personen. Alle teams kregen een aantal consumptiemunten voor de eer. Aansluitend nam bestuurslid Siebren de Boer het woord en zette de afscheidnemende coach Jaap Visser en leiders Jan Kempenaar (1e) en Johannes Couperus (2e) in het zonnetje middels bloemen en een dinerbon.

De muziek deze middag was geregeld door Tjitze v/d Land en Gerrit v/d Wal.

Double Party sloot deze dag af met muziek en op verzoek waren er een aantal gastoptredens dat uitstekend in de smaak viel. De barbecue met Pieter Bosma, Matthijs Hoekstra en Fokke Hoekstra was weer uitstekend geregeld. Wietze v/d Beek wordt nog bedankt voor de bakplaat.

Mochten er spelers zijn die s´morgens geen medaille hebben ontvangen waar ze wel recht op hadden, bel of app met Hielke 06-13563907 en dan wordt het alsnog geregeld.

Uitslagen

JO17/JO14

1: Luut Faber, Roan Damsma, Ilian Egeh

MO13-1/MO13-2

1: coach Tineke Spoelstra

Geanne Faber, Rianne Machiela, Ilse Broersma, Cyanne de Jong

JO13/JO12

1:  Riemer  Atema, Jaryck v/d Veen, Feiko Henstra, Jurjen de Boer

JO11-1/JO11-2/JO9-1

1: coaches  André van Dijk en Tjeerd Kloosterman

Wynand de Vries, Syl van Denzel, Jelte Kloosterman, Bjorn Kloosterman, Jacob de Boer

JO9-2/JO7/kabouters

1: Coach Otto Smid

Jeffry Visser, Amber de Vries, Jelmer Feenstra, Silvan v/d Meulen, Renske Beerda

Competitieleiders:  André Stam, Erik Visser, Wiebe Kamminga, Henk de Boer en Johannes Beiboer en scheidsrechters Raymond ten Hoeve, Ruben v/d Meulen, Sander Hoekstra, Renze Veenstra, Jacob Broersma, Pier Kempenaar, Wietze Boorsma, Feike v/d Vaart, Hylke Boersma, Jelmer Brinkman en Jac. de Vries worden bedankt voor de begeleiding zodat de organisatie razendsnel de prijsuitreiking kon doen.

Recreanten

1: Bram de Vries, Matthijs Bakker, Hanneke Visser, Sibrecht Dijkstra, Maaike          Hansma, Aafke Boersma en Erica.

Spelende leden

1: René de Jong, Wietze Boorsma, Pier Kempenaar, Eelco Dijkstra, Jan Aldert       Brandsma, Hendry de Vries, René Peter v/d Ploeg, Jan Top en Dirk Greidanus.

Scheidsrechters waren Jac. de Vries, Oetzen Wiegersma en Jacob Broersma en Hielke de Graaf.

Foto’s zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Sake Beerstra en Erik Visser.

Hoofdsponsor
Mient Mulder
  • Barkmeijer
  • Boorsma van der Sluis
  • Muta Sport
Wijzigingen en afgelastingen
  • Onder het kopje programma staan de wedstrijden van de maanden november tot 1 januari 2024
  • Spelregels alle categorieën zijn te vinden onder kopje Programma.
Webshop
Webshop Friese Boys